Πολιτική Επιστροφών

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε ΔΩΡΕΑΝ τα προϊόντα που αγοράσατε μόνο εάν υπάρχει αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του grsix.gr, πουλήθηκαν λάθος προϊόντα (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά, με κακή συσκευασία κ.λπ.)

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επιστρέψετε το προϊόν που έχετε αγοράσει, έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που το παραλάβατε, αποστέλλοντας το με δικά σας έξοδα, στην αρχική του κατάσταση και συσκευασία, εσωκλείοντας την απόδειξη αγοράς.

Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία του προϊόντος να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να παραλάβουμε εμείς το προϊόν προς επιστροφή από το χώρο σας θα πρέπει να μας προκαταβάλετε το ποσό των 5,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Πολιτική Επιστροφών για Κινητά Τηλέφωνα

Το κατάστημά μας σας προσφέρει εγγύηση D.O.A. (Dead On Arrival), εφόσον πρόκειται για εξαρχής ελαττωματικό προϊόν, όπως ορίζεται από τον εκάστοτε κατασκευαστή.

Η εγγύηση D.O.A. παρέχεται για τις πρώτες 7 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Το προϊόν πρέπει να σταλεί από τον πελάτη εντός 7 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του, με την πλήρη συσκευασία του και το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς.
 2. Η κακή λειτουργία του προϊόντος πρέπει να οφείλεται σε ελάττωμα του κατασκευαστή και όχι σε βλάβη που προκλήθηκε από κακή χρήση του προϊόντος, όπως για παράδειγμα από πτώση, λειτουργία εκτός προδιαγραφών κατασκευαστή, επέμβαση στο εσωτερικό ή το λειτουργικό του από μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς κλπ.
 3. Οι ημέρες έγκρισης αλλάζουν από τον εκάστοτε κατασκευαστή.
 4. Σε κάθε περίπτωση παρακαλούμε πρώτα να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του Ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/2013)

Ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει εύκολα τα προϊόντα που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα επειδή απλά άλλαξε γνώμη, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή τους. Ο πελάτης μπορεί να τα αποστείλει με δικά του έξοδα στη διεύθυνσή μας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο πελάτης απαιτείται πριν από την επιστροφή των προϊόντων να επικοινωνεί με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Ειδικότερα, ο πελάτης έχει το ανωτέρω δικαίωμα να επιστρέψει προϊόν που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να αναφέρει τους λόγους, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

 

 1. Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται για υπηρεσίες) ή από την παράδοση (όταν πρόκειται για προϊόντα), ο Πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση (εφεξής «Υπαναχώρηση»).
 2. Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παρέλαβε. Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση («as new»), όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν φθορές και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας. Επιπλέον, για να γίνει δεκτή η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο).
 3. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον προηγουμένως ο Πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε το κατάστημά μας για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.
 4. Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση (Θέμα: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)
 5. Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, το κατάστημά μας υποχρεούται να αποδώσει στον Πελάτη το τίμημα που εισέπραξε αφού παραλάβει το προϊόν και έως και 7 εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής του επιστρεφόμενου προϊόντος. Σε περίπτωση επιθυμίας αγοράς άλλου προϊόντος ο Πελάτης δικαιούται να λάβει πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας.
 6. Η επιστροφή του τιμήματος λόγω υπαναχώρησης στον Πελάτη θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών από την χρόνο που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έλαβε αποδεδειγμένα γνώση για την υπαναχώρησή του.
 7. Δεν επιστρέφονται δαπάνες παράδοσης.
 8. Ο Πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει το κατάστημά μας, εάν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης, το δε κατάστημά μας δικαιούται να συμφωνήσει με τον Πελάτη την αποζημίωσή του ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.
 9. Προϊόν το οποίο είχε πωληθεί με επιπλέον δώρο (π.χ. δωρεάν μνήμη κ.τ.λ.) θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.

 

Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ του άρθρου 4 § 10 ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται:

Στην περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας (π.χ. ακουστικά, hands free κλπ) ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας.

Προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί, π.χ. έχουν εξατομικευτεί με την καταχώρηση (registration) της συσκευής (smartphones, tablets κ.τ.λ.)

Σφραγισμένα ηχητικά έγγραφα ή σφραγισμένα έγγραφα βίντεο ή σφραγισμένο λογισμικό για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση και ειδικότερα: α) CD, β) DVD, γ) βιβλία, δ) ανοικτές μνήμες ψηφιακών και USB αποθηκευτικά μέσα, ε) ανοικτά αναλώσιμα (μελάνια, χαρτιά, CD, DVD κ.τ.λ.) στ) ανοικτά προγράμματα/software και παιχνίδια (games), ζ) συνδέσεις internet και κινητής τηλεφωνίας, η) προϊόντα που περιέχουν σύνδεση internet η οποία έχει ενεργοποιηθεί, θ) συσκευές κινητών τηλεφώνων με συμβόλαιο γενικώς, ι) συσκευές κινητών τηλεφώνων χωρίς συμβόλαιο εφόσον έχει ανοιχτεί η συσκευασία τους, ια) προϊόντα από το οποία λείπει το σειριακό νούμερο, ιβ) υπολογιστές και λοιπά προϊόντα κατά παραγγελία (Built-To-Order), ιγ) ανοικτές μνήμες ψηφιακών και USB αποθηκευτικά μέσα, ιδ) σφραγισμένα προϊόντα με ταινία ασφαλείας εγκεκριμένη από τον κατασκευαστή.

Καλαθι αγορων

Το καλάθι σας είναι άδειο